Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. Gliwicka 6
42-674 Kamieniec

Bordery

Holka

Border City

o Holce

Gina

Stan umysłu

o Ginie